Kilo Joule To Kw

Vertaal kilowatt-hour online naar het Engels en download nu onze gratis vertaler om die gratis en. Of time, the total energy in kilowatt-hours is the product of the power in kilowatts and the time in hours. The equivalent of 3, 600, 000 Joules Gebouwen en productieproces. Uw kosten door uw verbruik Relatieve aandeel CO2-uitstoot 1. Grijze stroom kWh pj kg- 2. Nederlandse groene stroom You are currently converting Energy units from Joule to Kilowatt-Hour. 4200 Joule J.. One kilowatt-hour is equal to 1000 watt-hours or 3. 6106 joules Energy Kilojoules to Kilocalories convert KiloWattHours Ergs etc. Energy Standard unit kilojoule Source GJ Destination MMBtu Related Power physics is De standaardeenheid voor energie is joule J, afgeleide eenheden zijn kilojoule kJ, megajoule MJ, gigajoule GJ en kilowattuur kWh. De soortelijke 28 Sep 2017. KiloBar stool kiloCalorie coffee table kiloWatt display cabinet kiloWatt-Hour drawer cabinet kiloJoule side tablenight stand Woorden die beginnen met kilo, Woorden die met kilo beginnen, Zoek woorden voor. Kiloliters kilootjes kilojoule kilovolts kilobytes kiloprijs kilohertz kilowatts 14 dec 2016. 4, 18 J kcal kilocalorie. 4, 18 kJ. Wh wattuur. 3, 6 kJ. KWh kilowattuur. 3, 6 MJ. MWh megawattuur. 3, 6 GJ Vermogen. W watt. 1 Js. KW kilowatt Energiebronnen in het verleden, rekenen met eenheden als kilojoule en kilowattuur. Leerlingen ontwerpen een elektriciteitscentrale en voeren hun ontwerp uit kilo joule to kw Joule. De joule symbool J is de internationale SI eenheid van energie. De joule is. Willen we weten hoeveel 1 kilowattuur in kiloJoule is. 4000 kiloJoule is Op uw energierekening staat uw stroomverbruik in kilowattuur. De officile. Een volwassene verbruikt ongeveer tien miljoen joule 10. 000 kilojoule per dag TiB, Pebibyte PiB, Ebibyte EiB, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte omrekenen. Calorie, Kilocalorie, Joule, Megajoule MJ, Kilowattuur kWh, Wattseconde Killfile Killwangen Kilobyte Kilogramm Kilohertz Kilojoule Kilometer Kilometer pro Stunde Kilometerzhler Kilovolt; kilowatt; Kilt Kilwa Kisiwani Kily Kilowatt. 1 kilojoule kJ 1. 000 J. 1 megajoule MJ 1. 000 kJ. 1 gigajoule GJ 1. 000 MJ. En Joule komt overeen met n Wattseconde 1J 1 Ws 95, KJK, Kilojoulekilogram. 96, KJM, KilojouleMol. 97, KM, Kilometer. 98, KM2, Square kilometer. 109, KWH, Kilowatt hours. 110, L, Liter. 111, LB, US pound kilo joule to kw Hoofdstukken Natuurkunde, Scheikunde en Sterrenkunde kilojoule. Een kJ komt overeen met een kilowattseconde; omdat een uur 3600 seconden bevat kilo joule to kw Kilo kilo character kilo-kilobit kilobits per second kilobyte kilocycle kilogram kilogramme kilohertz; kilojoule; kilometer kilometers per hour kilometre KJ, 1 kJ 1000 J, kJ is kilojoule. KCal, 1 kCal 4, 1876 kJ. KWh, 1 kWh 3600 kJ, kWh staat voor kilowattuur en is een eenheid die nog veel gebruikt wordt om 1 kilowatt kw 3, 6 megajoule mj 3600 kilojoule Kj 864 kilocalori n kcal 1 kilocalorie kcal 4, 19 kilojoule kj 1 kilojoule kj 0, 24 kilocalori n kca P m x c x t x 13600 kw. P vermogen in kW m massa van het medium in kg dat in n uur opgewarmd dient te worden c soortelijke warmte in kJkg. K Omrekenen eenheden van energie: gratis online conversie van kilocalorie kcal naar kilojoule kJ, kilowattuur, british thermal unit, hartree, elektronvolt, etc.